to cause to become frightened

listen to the pronunciation of to cause to become frightened
İngilizce - Türkçe

to cause to become frightened teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

intimidate
{f} gözünü korkutmak
intimidate
{f} gözünü korkutmak, sindirmek, yıldırmak; gözdağı vermek
intimidate
göz dağı vermek
intimidate
(Askeri) şiddetle ikaz etmek
intimidate
gözdağı vermek
intimidate
(kimise) korkutmak
intimidate
korkut

Tom Mary'yi korkuttu. - Tom intimidated Mary.

Tom biri ya da bir şey tarafından asla korkutulmadı. - Tom has never been intimidated by anyone or anything.

intimidate
gözünü korkut,korkut
intimidate
{f} korkutmak
İngilizce - İngilizce
intimidate
to cause to become frightened

  Heceleme

  to cause to be·come fright·ened

  Türkçe nasıl söylenir

  tı kôz tı bîkʌm fraytınd

  Telaffuz

  /tə ˈkôz tə bəˈkəm ˈfrītənd/ /tə ˈkɔːz tə bɪˈkʌm ˈfraɪtənd/

  Günün kelimesi

  tautology