to cause to become frightened

listen to the pronunciation of to cause to become frightened
Englisch - Türkisch

Definition von to cause to become frightened im Englisch Türkisch wörterbuch

intimidate
{f} gözünü korkutmak
intimidate
{f} gözünü korkutmak, sindirmek, yıldırmak; gözdağı vermek
intimidate
göz dağı vermek
intimidate
(Askeri) şiddetle ikaz etmek
intimidate
gözdağı vermek
intimidate
(kimise) korkutmak
intimidate
korkut

Tom biri ya da bir şey tarafından asla korkutulmadı. - Tom has never been intimidated by anyone or anything.

Dan, Linda'yı korkutmaya çalıştı. - Dan tried to intimidate Linda.

intimidate
gözünü korkut,korkut
intimidate
{f} korkutmak
Englisch - Englisch
intimidate
to cause to become frightened

  Silbentrennung

  to cause to be·come fright·ened

  Türkische aussprache

  tı kôz tı bîkʌm fraytınd

  Aussprache

  /tə ˈkôz tə bəˈkəm ˈfrītənd/ /tə ˈkɔːz tə bɪˈkʌm ˈfraɪtənd/
Favoriten