to cause something to become bigger, especially plants

listen to the pronunciation of to cause something to become bigger, especially plants
İngilizce - Türkçe

to cause something to become bigger, especially plants teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

grow
büyümek

Tepede bir sürü bodur ağaçlar büyümektedir. - Lots of low trees grow on the hill.

İyi büyümek için, bu bitkilerin çok fazla nem içermeyen toprağa ihtiyacı var. - In order to grow well, these plants need soil that does not contain too much moisture.

grow
{f} yetişmek

Bitkilerin yetişmek için güneş ışığına ihtiyacı var. - Plants need sunlight to grow.

grow
{f} dönüşmek
grow
(Kimya) büyüme

Uluslararası satışlarımız büyümeye, Toyo Computer adını dünya çapında iş dünyasına getirmeye devam ediyor. - Our international sales continue to grow, bringing the name of Toyo Computer into businesses world-wide.

Aşk iki kişi arasındaki büyümeye başladı. - Love began to grow between the two.

grow
{f} uzatmak

Tom, bütün yaz sakal uzatmaktadır. - Tom has been growing a beard all summer.

Bu kalın bıyığı uzatmak uzun zamanımı aldı. - Growing this thick mustache has taken me quite a while.

grow
(bitki/vb.) yetişmek
grow
olmak

Büyüdüğünde ne olmak istersin? - What do you want to be when you grow up?

Büyüyünce, bir İngilizce öğretmeni olmak istiyorum. - When I grow up, I want to be an English teacher.

grow
çoğalmak
grow
yetiştirmek

Sami, Kosta Rika'ya gitmek ve muz yetiştirmek istiyordu. - Sami wanted to go to Costa Rica and grow bananas.

Bu toprakta herhangi bir şeyi yetiştirmek zordur. - It's difficult to grow anything in this soil.

grow
(saç/sakal/bıyık/vb.) uzatmak
grow
{f} gelişmek
grow
{f} büyümek; gelişmek; artmak
grow
bir kimseyi kendine ısındırma
grow
{f} (bitki/sebze/meyve) yetiştirmek; yetişmek
grow
(fiil) büyümek, gelişmek, yetişmek, yetiştirmek, büyütmek, üretmek, uzatmak, bırakmak, dönüşmek, lenmek, leşmek, lemek
grow
(Tıp) Büyümek, gelişmek, çıkmak
grow
{f} lenmek
grow
{f} lemek
grow
{f} (grew, --n)
grow
hası1 etmek
İngilizce - İngilizce
grow
to cause something to become bigger, especially plants