to canonize, to formally recognize someone as a saint

listen to the pronunciation of to canonize, to formally recognize someone as a saint
İngilizce - Türkçe

to canonize, to formally recognize someone as a saint teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

saint
eren

Noel Baba bir Anadolu ereniydi. - Santa Claus was an Anatolian saint.

saint
aziz

Yoksullara yemek verdiğimde bana aziz diyorlar. Yoksulların neden yemeği yok diye sorduğumda ise bana komünist diyorlar. - When I give food to the poor, they call me a saint. When I ask why the poor have no food, they call me a communist.

O, bir aziz gibi davrandı. - He acted like a saint.

saint
evliya
saint
ermiş

Ermiş falan değil o. Öyleymiş gibi duruyor sadece. - He's not a saint. He just looks like one.

saint
(Askeri) SAINT: Yörüngedeki uyduları önleme, inceleme ve özellikleri hakkında bilgi vermek imkanını sağlamak üzere hazırlanmış bir uydu kontrol sistemi
saint
{f} aziz kabul etmek
saint
kutsal

Protestanlar azizleri kutsal saymazlar. - Protestants don't venerate saints.

saint
{f} azizler mertebesine çıkarmak
İngilizce - İngilizce
saint
to canonize, to formally recognize someone as a saint