to become unraveled, in any sense

listen to the pronunciation of to become unraveled, in any sense
İngilizce - Türkçe

to become unraveled, in any sense teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

unravel
ortaya çıkarmak
unravel
zor bir şeyi çözmek
unravel
sökmek
unravel
çözülmek
unravel
açıklığa kavuşturmak
unravel
{f} (zor bir şeyi) çözmek; (zor bir şey) çözülmek
unravel
sökülmek
unravel
çöz

Bugün, İngilizce dilek kipinin gizemini çözeceğiz. - Today, we are going to unravel the mystery of the English subjunctive.

Hikaye ilerledikçe gizem çözülür. - As the story advances, the mystery unravels.

unravel
{f} (örülü bir şeyi) sökmek; (örülü bir şey) sökülmek
unravel
(iplik/giysi/vb.) çözmek
unravel
{f} sökmek (örgü)
unravel
{f} aydınlatmak
unravel
çözül/çöz
unravel
{f} çözmek
unravel
{f} sökülmek (örgü)
İngilizce - İngilizce
unravel
to become unraveled, in any sense