to become bigger

listen to the pronunciation of to become bigger
İngilizce - Türkçe

to become bigger teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

grow
büyümek

Tepede bir sürü bodur ağaçlar büyümektedir. - Lots of low trees grow on the hill.

Büyümek istiyorsan, çok süt içmek zorundasın. - If you want to grow up, you have to drink a lot of milk.

grow
{f} yetişmek

Bitkilerin yetişmek için güneş ışığına ihtiyacı var. - Plants need sunlight to grow.

grow
{f} dönüşmek
grow
(Kimya) büyüme

Aşk iki kişi arasındaki büyümeye başladı. - Love began to grow between the two.

Uluslararası satışlarımız büyümeye, Toyo Computer adını dünya çapında iş dünyasına getirmeye devam ediyor. - Our international sales continue to grow, bringing the name of Toyo Computer into businesses world-wide.

grow
{f} uzatmak

Tom, bütün yaz sakal uzatmaktadır. - Tom has been growing a beard all summer.

Bu kalın bıyığı uzatmak uzun zamanımı aldı. - Growing this thick mustache has taken me quite a while.

grow
(bitki/vb.) yetişmek
grow
(saç/sakal/bıyık/vb.) uzatmak
grow
olmak

Büyüyünce, bir İngilizce öğretmeni olmak istiyorum. - When I grow up, I want to be an English teacher.

Büyük ve güçlü olmak için büyüyebilesin diye sebzelerini ye. - Eat your vegetables so that you will grow up to be big and strong.

grow
çoğalmak
grow
yetiştirmek

Bu toprakta herhangi bir şeyi yetiştirmek zordur. - It's difficult to grow anything in this soil.

Tayland'da ülkenin bazı kısımları pirinç yetiştirmek için şimdiden aşırı kuru hale geldi. - In Thailand it has already become too dry to grow rice in some parts of the country.

become bigger
agrandise
grow
bir kimseyi kendine ısındırma
grow
(fiil) büyümek, gelişmek, yetişmek, yetiştirmek, büyütmek, üretmek, uzatmak, bırakmak, dönüşmek, lenmek, leşmek, lemek
grow
{f} (bitki/sebze/meyve) yetiştirmek; yetişmek
grow
(Tıp) Büyümek, gelişmek, çıkmak
grow
{f} lenmek
grow
{f} lemek
grow
{f} büyümek; gelişmek; artmak
grow
{f} gelişmek
grow
{f} (grew, --n)
grow
hası1 etmek
İngilizce - İngilizce
grow
to become bigger

  Heceleme

  to be·come big·ger

  Türkçe nasıl söylenir

  tı bîkʌm bîgır

  Telaffuz

  /tə bəˈkəm ˈbəgər/ /tə bɪˈkʌm ˈbɪɡɜr/