to become attached or fixed; to adhere

listen to the pronunciation of to become attached or fixed; to adhere
İngilizce - Türkçe

to become attached or fixed; to adhere teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

grow
büyümek

Tom iki dilli büyümek için şanslıydı. - Tom was lucky to grow up bilingual.

İyi büyümek için, bu bitkilerin çok fazla nem içermeyen toprağa ihtiyacı var. - In order to grow well, these plants need soil that does not contain too much moisture.

grow
{f} yetişmek

Bitkilerin yetişmek için güneş ışığına ihtiyacı var. - Plants need sunlight to grow.

grow
{f} dönüşmek
grow
(Kimya) büyüme

Uluslararası satışlarımız büyümeye, Toyo Computer adını dünya çapında iş dünyasına getirmeye devam ediyor. - Our international sales continue to grow, bringing the name of Toyo Computer into businesses world-wide.

Japon ekonomisinin büyüme hızı bu yıl % 0.7'yi geçecek. - The growth rate of the Japanese economy will top 0.7% this year.

grow
{f} uzatmak

Bu kalın bıyığı uzatmak uzun zamanımı aldı. - Growing this thick mustache has taken me quite a while.

Tom, bütün yaz sakal uzatmaktadır. - Tom has been growing a beard all summer.

grow
(bitki/vb.) yetişmek
grow
olmak

Büyüdüğünde ne olmak istersin? - What do you want to be when you grow up?

Büyüdüğümde ben önemli biri olmak istiyorum. - I want to be somebody when I grow up.

grow
çoğalmak
grow
yetiştirmek

Babamın hobisi gül yetiştirmektir. - My father's hobby is growing roses.

Burada yiyecek yetiştirmek zor. - It's difficult to grow food here.

grow
(saç/sakal/bıyık/vb.) uzatmak
grow
{f} gelişmek
grow
{f} büyümek; gelişmek; artmak
grow
bir kimseyi kendine ısındırma
grow
{f} (bitki/sebze/meyve) yetiştirmek; yetişmek
grow
(fiil) büyümek, gelişmek, yetişmek, yetiştirmek, büyütmek, üretmek, uzatmak, bırakmak, dönüşmek, lenmek, leşmek, lemek
grow
(Tıp) Büyümek, gelişmek, çıkmak
grow
{f} lenmek
grow
{f} lemek
grow
{f} (grew, --n)
grow
hası1 etmek
İngilizce - İngilizce
grow
to become attached or fixed; to adhere