to be in favour of

listen to the pronunciation of to be in favour of
İngilizce - Türkçe
taraftar olmak
taraftar olmak
in favour of
lehinde
in favour of
taraftar olmak
in favour of
lehine

Onlar Bay Jones lehine oy vereceklerine ikna oldular. - He is convinced that they will vote in favour of Mr Jones.

in favour of
yanında
to be in
olmak

O, öğle yemeğinde zamanında olmak için babasına söz verdi. - She promised her father to be in time for lunch.

Planında olmak istiyorum. - I want to be in your plan.

İngilizce - İngilizce

to be in favour of teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

in favour of
In defence or support of; on behalf of; on the side of. to be in favour of: to be on the side of, to be disposed to support or advocate
in favour of
in support or to the advantage of
in favour of
to be replaced by
to be in favour of