lehinde

listen to the pronunciation of lehinde
Türkçe - İngilizce
pro

Tom voted in favor of the proposal. - Tom teklifin lehinde oy verdi.

He voted for the proposal. - O, teklifin lehinde oy verdi.

in favor of

The nation as a whole is in favor of political reform. - Bir bütün olarak ulus, siyasi reformun lehinde.

He was in favor of equality for all. - O, herkes için eşitliğin lehindeydi.

on the side of
in countenance
in favour of him
in his favour
in favour of
in favour of him/her
pro-
lehinde konuşmak
argue for
lehinde konuşmak
speak up for
lehinde olmak
argue for
lehinde oy vermek
vote for
lehinde konuşmak
speak for
lehinde olmak
declare oneself for smth
lehinde propaganda yapmak
press for
lehinde taraflı davrnamak
discriminate favor of smb
Türkçe - Türkçe

lehinde teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

LEHİNDE
(Osmanlı Dönemi) t. Onun faydasına, aleyhinde olmadan. Onun için, iyiliğine
lehinde