lehinde

listen to the pronunciation of lehinde
Türkçe - İngilizce
pro

He was in favor of the proposition. - O, teklifin lehindeydi.

I am in favor of your proposal. - Ben önerinini lehindeyim.

in favor of

The nation as a whole is in favor of political reform. - Bir bütün olarak ulus, siyasi reformun lehinde.

His parents were in favor of his trip. - Anne ve babası gezisinin lehinde idi.

on the side of
in countenance
in favour of him
in his favour
in favour of
in favour of him/her
pro-
lehinde konuşmak
speak up for
lehinde konuşmak
argue for
lehinde olmak
argue for
lehinde oy vermek
vote for
lehinde konuşmak
speak for
lehinde olmak
declare oneself for smth
lehinde propaganda yapmak
press for
lehinde taraflı davrnamak
discriminate favor of smb
Türkçe - Türkçe

lehinde teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

LEHİNDE
(Osmanlı Dönemi) t. Onun faydasına, aleyhinde olmadan. Onun için, iyiliğine
lehinde