to be angry at; to hate

listen to the pronunciation of to be angry at; to hate
İngilizce - Türkçe

to be angry at; to hate teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

spite
kötülüğünden
spite
to spite his face nispet vermek için
spite
in spite of rağmen
spite
{f} zarar vermek
spite
garaz
to be angry
darılmak
spite
kasten kızdırmak
spite
{f} rahatsız et
spite
kin
to be angry
kızgın olmak
spite
üzüntü
spite
kale almayarak
spite
(fiil) üzmek, zarar vermek, hıncını almak, kin gütmek
spite
{i} garez
spite
{f} nispet yapmak/vermek
spite
spite fence hiç bir işe yaramayan
spite
{f} hıncını almak
spite
{i} nispet

Tom onu nispet için mi yaptı? - Did Tom do that out of spite?

Tom onu nispet için yapıyor. - Tom is doing it out of spite.

spite
ina

Tom onu inadına yapıyor. - Tom is doing it out of spite.

Ne sıklıkta inadına şeyler yaparsınız? - How often do you do things out of spite?

İngilizce - İngilizce
spite
To be angry
screw
To be angry
stomach
to be angry at; to hate