to apply pressure to an item

listen to the pronunciation of to apply pressure to an item
İngilizce - Türkçe

to apply pressure to an item teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

press
bastırmak
press
(Otomotiv) kalıp
press
sıkıp suyunu çıkarmak
press
yazılı basın
press
basın yayın
press
çabuklaştırmak
press
toplanmak
press
bası

Oda basın konferansının başlamasını bekleyen muhabirlerle tıka basa doluydu. - The room was jam-packed with reporters waiting for the press conference to begin.

Kan basıncı sabitlenemez. - The blood pressure can't be determined.

press
makine

Makineyi çalıştırmak için bu butona basın. - Press this button to start the machine.

press
{f} bas

O biraz daha uzun kalmam için bana baskı yaptı. - He pressed me to stay a little longer.

Birçok siyasetçi komite üzerine güçlü bir baskı uygulamıştır. - Several politicians exerted strong pressure on the committee.

press
basım
press
{i} basın

Çıkıştaki akış hızı, çıkış kapakçığının etrafındaki basınç farkıyla orantılıdır. - The exit flowrate is proportional to the pressure difference around the exit valve.

Oda basın konferansının başlamasını bekleyen muhabirlerle tıka basa doluydu. - The room was jam-packed with reporters waiting for the press conference to begin.

press
bahriye hizmetine zorlamak
press
{f} bastır

Yüzünü vitrine bastırdı. - He pressed his face against the shop window.

Kalabalık kapıya doğru bastırdı. - The crowd pressed toward the gate.

press
press baskı yap/bastır
press
{i} sıkacak
press
{i} matbaa makinesi
press
{i} basın, medya
press
{i} zorla askere alma
İngilizce - İngilizce
press
to apply pressure to an item

  Heceleme

  to ap·ply pres·sure to an i·tem

  Türkçe nasıl söylenir

  tı ıplay preşır tı ın aytım

  Telaffuz

  /tə əˈplī ˈpresʜər tə ən ˈītəm/ /tə əˈplaɪ ˈprɛʃɜr tə ən ˈaɪtəm/

  Günün kelimesi

  somnolent