to allow, suffer, grant, let in, receive

listen to the pronunciation of to allow, suffer, grant, let in, receive
İngilizce - Türkçe

to allow, suffer, grant, let in, receive teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

admit
{f} içeri almak, almak; kabul etmek: They won't admit you. Seni içeri sokmazlar
admit
içeri al,kabul et
admit
girmesine müsaade etmek
admit
{f} içeri almak
admit
girme müsaadesi giriş hakkı
admit
admit içeri al/itiraf et
admit
(Kanun) ikrar etmek
admit
teslim etmek içeriye bırakmak
admit
müsaade etmek admit of imkân vermek admittance içeriye kabul
admit
içeri al

18 yaşın altındaki çocuklar içeri alınmazlar. - Children under 18 are not admitted.

admit
{f} almak
admit
itiraf etmek

Hatalı olduğunu itiraf etmek çok cesaret ister. - It takes a lot of courage to admit that you're wrong.

Tom bilmediğini itiraf etmek istemiyordu. - Tom didn't want to admit that he didn't know.

admit
girmesine izin vermek
admit
içeriye bırakmak
admit
içeriye almak
admit
izin vermek
admit
{f} kabul etmek

Horladığımı kabul etmek zorundayım. - I must admit that I snore.

Tom hatalı olduğunu kabul etmek istemez. - Tom doesn't want to admit that he was wrong.

admit
Girilmez
admit
{f} meydan vermek
İngilizce - İngilizce
{v} admit
to allow, suffer, grant, let in, receive