girilmez

listen to the pronunciation of girilmez
Türkçe - İngilizce
keep out!
out of bounds
stay out
no trespassing
no admittance
admit
Keep out
trespass
no admit
no entry
Girilmez tek yön
Do not enter one way
gir
come in

May I come in? Yes, certainly. - İçeri girebilir miyim? Evet, kesinlikle.

She beckoned me to come in. - O bana içeri girmem için işaret etti.

gir
(Bilgisayar) retype
gir
(Bilgisayar) sign in
gir
fall under
gir
went into
gir
go into

Let's not go into details. - Ayrıntıya girmeyelim.

I saw him go into the toilet a few minutes ago. - Beş dakika önce onun tuvalete girdiğini gördüm.

gir
got into

Tom got into bed and turned off the light. - Tom yatağa girdi ve ışığı kapattı.

Would you mind telling me how you got into my office? - Sakıncası yoksa ofisime nasıl girdiğini bana söyler misin?

gir
incur
gir
fell under
gir
{f} enter

For our children to be safe, please do not enter adult sites. - Çocuklarımızın güvenliği için, lütfen yetişkin sitelerine girmeyin.

Knock on the door before entering the room. - Odaya girmeden önce kapıyı tıklat.

gir
fallen under
gir
get into

Does Tom get into the city very often? - Tom çok sık şehre girer mi?

Tom studied hard so he could get into college. - Tom çok çalıştı böylece üniversiteye girebildi.

gir
gone into
Türkçe - Türkçe

girilmez teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

GÎR
(Osmanlı Dönemi) f. (Giriften) "Tutmak, yakalamak" mastarının emir köküdür. Türkçedeki: yapan, tutan, tutucu, dağılan, yayılan gibi mânalara gelir. Kelimenin sonuna eklenir
girilmez