concerned with theoretical possibilities rather than actual use

listen to the pronunciation of concerned with theoretical possibilities rather than actual use
İngilizce - Türkçe

concerned with theoretical possibilities rather than actual use teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

impracticality
elverişsizlik
impracticality
Kullanışsız olma durumu, uygulanamamazlık
impracticality
{i} pratik olmama
impracticality
mantıksızlık
impracticality
(isim) pratik olmama
İngilizce - İngilizce
impracticality
concerned with theoretical possibilities rather than actual use

  Heceleme

  con·cerned with the·o·ret·i·cal possibilities rath·er than ac·tu·al use

  Türkçe nasıl söylenir

  kınsırnd wîdh thiıretîkıl päsıbîlıtiz rädhır dhın äkşıl yus

  Telaffuz

  /kənˈsərnd wəᴛʜ ˌᴛʜēərˈetəkəl ˌpäsəˈbələtēz ˈraᴛʜər ᴛʜən ˈaksʜəl ˈyo͞os/ /kənˈsɜrnd wɪð ˌθiːɜrˈɛtɪkəl ˌpɑːsəˈbɪlətiːz ˈræðɜr ðən ˈækʃəl ˈjuːs/

  Günün kelimesi

  pell-mell