the volume or amount of commercial trade

listen to the pronunciation of the volume or amount of commercial trade
İngilizce - Türkçe

the volume or amount of commercial trade teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

business
(Ticaret) iş birimleri
business
ticaret kuruluşu
business
maslahat
business
(Ticaret) şirket

Küçük yaştan itibaren aile şirketini devralmak için yetiştirildi. - He was groomed from a young age to take over the family business.

Babasının ölümünden sonra aile şirketinin sorumluğunu üstüne aldı. - He took charge of the family business after his father died.

business
aksata
business
meşguliyet
business
iş yazışması
business
(Ticaret) ticari kuruluş

Ağabeyim büyük bir ticari kuruluşta görev yapıyor. - My elder brother got a position in a big business.

business
meşgale
business
şey

Casuslar senin onların bilmesini istemediğin şeyleri bilmek için işlerini yaparlar. - Spies make it their business to know things that you don't want them to know.

kendi işini sürekli fedakarlık olarak tanımlayan biri, sadece diğer bir çok şeyi ihmal ederek sürdürülebilir. - Perpetual devotion to what a man calls his business, is only to be sustained by perpetual neglect of many other things.

business
olay
business
konu

Onlar iş konuşuyorlardı. - They were talking business.

İş konusunda senin yardımını istiyorum. - I want your help about business.

business
ticaret

Köle ticareti kazançlı bir işti. - Slavery was a lucrative business.

Tom ticarette uzmanlaştı. - Tom majored in business.

business
{i} faaliyet

İş faaliyetlerimizi güçlendirmemiz için bunu yeniden organize etmeliyiz. - We need to reorganize it in order to strengthen our business activities.

business
businesslikeciddi
business
(isim) faaliyet, iş, görev, alım satım, ticaret, ticarethane, firma, işyeri, konu, mesele
business
mimik gibi davranışları
business
iş yeri

Uygun elbiseler iş yerinde çok önemlidir. - Proper clothes count for much in business.

business
{i} görev

Ağabeyim büyük bir ticari kuruluşta görev yapıyor. - My elder brother got a position in a big business.

İngilizce - İngilizce
business

They did nearly a million dollars of business over the long weekend.

volume or amount of commercial trade
business
the volume or amount of commercial trade

  Heceleme

  the vol·ume or a·mount of com·mer·cial trade

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi välyum ır ımaunt ıv kımırşıl treyd

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈvälyo͞om ər əˈmount əv kəˈmərsʜəl ˈtrād/ /ðiː ˈvɑːljuːm ɜr əˈmaʊnt əv kəˈmɜrʃəl ˈtreɪd/

  Günün kelimesi

  abbreviation