the surface of the earth, as opposed to the sky or water or underground

listen to the pronunciation of the surface of the earth, as opposed to the sky or water or underground
İngilizce - Türkçe

the surface of the earth, as opposed to the sky or water or underground teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

ground
toprak

Bilgisayarım doğru şekilde topraklanmış bir prize bağlı. - My computer is connected to a properly grounded outlet.

Çok fazla toprak kaybediyoruz. - We're losing too much ground.

ground
{i} yer

Asker yerde yaralı yatıyordu. - The soldier lay injured on the ground.

Bu park asil bir aile için bir avlanma yeriydi. - This park used to be a hunting ground for a noble family.

ground
{f} (uçak) (hava koşullarından dolayı) uçamamak; (uçağı) uçurtmamak
ground
kalkışına olanak tanımamak
ground
(Elektrik, Elektronik) topraklamak (cihazı)
ground
(uçak) inmek
ground
karaya oturtmak
ground
saha

O, spor sahasını geçti. - He crossed the sports ground.

ground
temel

Ev temele kadar yandı. - The house burned to the ground.

Enerjini harcıyorsun. Şikayetin temelsiz. - You're wasting your energy. Your complaint is groundless.

ground
{f} toprakla

Bilgisayarım doğru şekilde topraklanmış bir prize bağlı. - My computer is connected to a properly grounded outlet.

ground
cam tozu
ground
(İnşaat) yer, zemin
ground
{f} çakmak
ground
(fiil) yere sermek, yere indirmek, karaya oturtmak, topraklamak, çakmak, hareket izni vermemek, dayandırmak, dayanmak, kurmak
ground
{i} çoğ. (bir binaya/kuruluşa ait)
ground
{f} karaya oturmak; karaya oturtmak
ground
{f} dayandırmak
ground
{f} yere sermek
ground
{s} tortulu
İngilizce - İngilizce
ground
the surface of the earth, as opposed to the sky or water or underground