the set of numbers that includes zero and all of the natural numbers

listen to the pronunciation of the set of numbers that includes zero and all of the natural numbers
İngilizce - Türkçe

the set of numbers that includes zero and all of the natural numbers teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

whole number
Tam sayı

İki tam sayının kesirleri olarak ifade edilebilen sayılar, rasyonel sayılar olarak adlandırılır. - Numbers that can be expressed as fractions of two whole numbers are called rational numbers.

whole number
(Bilgisayar) tüm sayı
whole number
tamsayı
whole number
mat. tamsayı
İngilizce - İngilizce
whole number
the set of numbers that includes zero and all of the natural numbers

  Heceleme

  the SET of Num·bers that includes ze·ro and all of the na·tu·ral Num·bers

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi set ıv nʌmbırz dhıt înkludz zirō ınd ôl ıv dhi näçrıl nʌmbırz

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈset əv ˈnəmbərz ᴛʜət ənˈklo͞odz ˈzērō ənd ˈôl əv ᴛʜē ˈnaʧrəl ˈnəmbərz/ /ðiː ˈsɛt əv ˈnʌmbɜrz ðət ɪnˈkluːdz ˈziːroʊ ənd ˈɔːl əv ðiː ˈnæʧrəl ˈnʌmbɜrz/