the science which treats of magnetic phenomena

listen to the pronunciation of the science which treats of magnetic phenomena
İngilizce - Türkçe

the science which treats of magnetic phenomena teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

magnetism
manyetizma

Elektrik akımı manyetizma oluşturabilir. - An electric current can generate magnetism.

magnetism
çekicilik
magnetism
mıknatıslık
magnetism
mıknatısiyet husule getiren şey
magnetism
{i} cazibe
magnetism
mıknatısiyet
magnetism
çekicilik/manyetizma
İngilizce - İngilizce
magnetism
the science which treats of magnetic phenomena

  Heceleme

  the sci·ence which treats of mag·net·ic phe·no·me·na

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi sayıns hwîç trits ıv mägnetîk fınämını

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈsīəns ˈhwəʧ ˈtrēts əv magˈnetək fəˈnämənə/ /ðiː ˈsaɪəns ˈhwɪʧ ˈtriːts əv mæɡˈnɛtɪk fəˈnɑːmənə/