the reversal of a pitch class succesion such as a melody or contrapuntal line

listen to the pronunciation of the reversal of a pitch class succesion such as a melody or contrapuntal line
İngilizce - Türkçe

the reversal of a pitch class succesion such as a melody or contrapuntal line teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

inversion
{i} evirme
inversion
(Dilbilim) devrikleşme
inversion
tersyüz olma
inversion
(Muzik) çevirme
inversion
inversiyon
inversion
(Kimya) evrilme
inversion
tersine çevirme
inversion
terselme
inversion
ters dönme
inversion
{i} eşcinsellik
inversion
(Tıp) Tahavvül, değişme, sakarozun fruktoz ve glikoza ayrılması ve bu esnada polarize ışığın titreşim düzleminin sağdan sola çevrilmesi
inversion
(Tekstil) evirtim, inversiyon
inversion
(Tıp) Dönme, ters dönme
inversion
bir cümledeki kelime sırasının değişmesi
inversion
{i} devrik olma
inversion
{i} ters çevirme
inversion
{i} ters dönme, altüst olma
inversion
(Askeri) ENVERSİYON: Toprakla temas halindeki havanın, bunun hemen üstündeki havadan daha soğuk olduğu azami hava istikrar durumu. Bu durumda, havada herhangi bir elektriklenme mevcut değildir
inversion
sakarozun früktoz ve glikoza ayrılması ve bu esnada polarize ışınların titreşim düzleminin sağdan sola
İngilizce - İngilizce
inversion
the reversal of a pitch class succesion such as a melody or contrapuntal line