the required distance between a structure and a road

listen to the pronunciation of the required distance between a structure and a road
İngilizce - Türkçe

the required distance between a structure and a road teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

setback
geçici başarısızlık
setback
başarısızlık

Bu ciddi bir başarısızlık. - This is a serious setback.

İhracaat vergilerini düşürme müzakerelerimiz büyük bir başarısızlıkla sonuçlandı.. - Our negotiations to lower export taxes suffered a big setback.

setback
geri bırakma
setback
gerileme

Bu sadece geçici bir gerileme. - This is only a temporary setback.

setback
yenilgi
setback
kötüleme
setback
kötüye gitme
setback
düşme
setback
{i} aksilik

Daha fazla aksilik görmüyorum. - I don't see any more setbacks.

Bunun bir aksilik olduğunu sanmıyorum. - I don't think this is a setback.

setback
{i} içeri hizada inşa etme
setback
{i} aksama

Birkaç erken aksamanın dışında proje iyi ilerliyor. - Apart from a couple of early setbacks, the project is progressing well.

setback
{i} kötüleşme
setback
yüksek binalarda üst katların alt katlara nazaran daha geriden inşa edilmesi
setback
{i} geride inşa etme
setback
(Askeri) ATALET TESİRİYLE GERİ HAREKET, GERİLEME: Bir mermi ateşlendiği zaman; mermi içinde serbestçe hareket edan parçaların atalet sebebiyle, geri istikamette ani hareketi. Bu kuvvetten, ihtiraklı bir tapada bir yay veya pimi geriye itmek veya bir tapayı faaliyete geçirmek için kullanılır
İngilizce - İngilizce
setback
the required distance between a structure and a road

  Heceleme

  the re·quired dis·tance be·tween a struc·ture and a road

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi rikwayrd dîstıns bitwin ı strʌkçır ınd ı rōd

  Telaffuz

  /ᴛʜē rēˈkwīrd ˈdəstəns bēˈtwēn ə ˈstrəkʧər ənd ə ˈrōd/ /ðiː riːˈkwaɪrd ˈdɪstəns biːˈtwiːn ə ˈstrʌkʧɜr ənd ə ˈroʊd/

  Günün kelimesi

  prevaricate