gerileme

listen to the pronunciation of gerileme
Türkçe - İngilizce
regression

Stagnation means regression. - Durgunluk gerileme anlamına gelir.

lag
descension
contraction
(Gıda) retrograde
deteriorate
comedown
retrogress
slipping
set back
(Tıp) remission
(Ticaret) retreatment
derogation
withdrawal
decadence
declension
back tracking
retrogression

Technological retrogression will be unlikely. - Teknolojik gerileme pek mümkün olmayacak.

tensile
retrocession
recessional
downgrade
throwback
(Hukuk) recession

The world economy is in recession now. - Dünya ekonomisi şimdi gerileme döneminde.

decline

The company is turning to export markets to make up for a decline in domestic sales. - Şirket yurtiçi satışlarındaki bir gerilemeyi telafi etmek için ihracat pazarlarına yöneliyor.

The town began to decline after the local factory closed. - Kasaba yerel fabrika kapandıktan sonra gerilemeye başladı.

retrogadation
recession; withdrawal; regression, decline
retreat
setback

This is only a temporary setback. - Bu sadece geçici bir gerileme.

regress

Stagnation means regression. - Durgunluk gerileme anlamına gelir.

regression, retrogression
backslidden
backtracking
downfall
retrogradation
gerilemek
regress
gerileme türü
(Bilgisayar) regression type
gerileme açısı
(Askeri) trail angle
gerileme hattı
(Askeri) line of retreat
gerileme katsayısı
regression coefficient
gerileme nevrozu
(Pisikoloji, Ruhbilim) regression neurosis
gerileme çıktısı
(Bilgisayar) regression output
gerilemek
{f} deteriorate
gerilemek
draw back
ekonomik gerileme
(Ticaret) decline
ekonomik gerileme
(Ticaret) economic downturn
gerilemek
go back
gerilemek
fall away
gerilemek
(Dilbilim) go down
gerilemek
(deyim) go to rack and ruin
gerilemek
(Konuşma Dili) go into a decline
gerilemek
(deyim) go to ruin
gerilemek
back
gerilemek
fall
sonsuz gerileme
infinite regress
gerilemek
come down in the world
gerilemek
retrogress
gerilemek
recede
bitkisel gerileme
(Pisikoloji, Ruhbilim) vegetative retreat
gerile
regress

Stagnation means regression. - Durgunluk gerileme anlamına gelir.

gerile
retrograde
gerilemek
turn back
gerilemek
{f} degrade
gerilemek
jib
gerilemek
{f} slip
gerilemek
drop off
gerilemek
{f} worsen
gerilemek
fall back
gerilemek
drop behind
gerilemek
stand back
gerilemek
{f} retrograde
gerilemek
to regress, retrogress, move backward; to retreat, pull back
gerilemek
to draw back, to go back, to recede; to retrograde, to retrogress
gerilemek
to drop down, regress, retrogress
gerilemek
redound
gerilemek
(for prices) to go down, fall, drop
gerilemek
{f} remount
gerilemek
retreat
gerilemek
(for a sickness) to be on the wane
gerilemek
drop back
gerilemek
lose ground
ilerleme-gerileme
(Askeri) lead-lag
Türkçe - Türkçe
Gerilemek işi
Sonuçlardan ilkelere, etkilerden sebeplere ve birleşiklerden yalınçlara doğru usa vurma işlemi
Geri çekilme, ricat
Bir dokunun, bir organın bir evrim geçirmesi veya bir yapının basitleşmesi
Kavrama yeteneğinin giderek zayıflaması durumu
(Osmanlı Dönemi) DEREKÎ
gerilemek
Daha aşağı bir dereceye düşmek
gerilemek
Bir tepki karşısında katı sayılan bir tutumdan vazgeçmek
gerilemek
Geri çekilmek, geriye çekilmek: "Dürdane gerileyip baktı, kurnaz bir kahkaha ile göğsü oynadı."- M. Yesarî
gerilemek
Hastalık, gelişmeksizin yok olmaya yüz tutmak
gerilemek
Geri çekilmek, geriye çekilmek
gerilemek
Gelişmeksizin yok olmaya yüz tutmak
gerileme