the profession of teaching

listen to the pronunciation of the profession of teaching
İngilizce - Türkçe

the profession of teaching teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

teaching
öğretmenlik

Burası, onun öğretmenlik yaptığı okul. - This is the school where she is teaching.

Amcam geçen yıl öğretmenlikten emekli oldu, fakat üniversitede bir görevi hâlâ sürdürebiliyordu. - My uncle retired from teaching last year, but he still managed to hang onto a position at the university.

teaching
öğretim

Ben bu öğretim yöntemine inanıyorum. - I believe in this method of teaching.

Amerika Birleşik Devletleri ve Çin gibi farklı dilleri olan iki güçlü devlet ilköğretim okullarında Esperanto deneysel öğretimi üzerinde anlaşmaya varsalardı ne olurdu? - What would happen if two powerful nations with different languages - such as United States and China - would agree upon the experimental teaching of Esperanto in elementary schools?

pedagogy
pedagoji
pedagogy
eğitbilim
teaching
{f} öğret

Hayatını İngilizce öğreterek kazanıyor. - He earns his living by teaching English.

Öğretmekten çok yoruldum. - I am very tired from teaching.

teaching
ders

Tom şu anda bir sınıfa ders veriyor. - Tom is teaching a class right now.

Okulu müdürümüz derse girmez. - Our principal does no teaching.

teaching
öğreti

Bayan Jones, bilgisayar bilimleri öğretiyor. - Mrs. Jones is teaching computer science.

Ben bu öğretim yöntemine inanıyorum. - I believe in this method of teaching.

pedagogy
{i} eğitimbilim, eğitbilim, pedagoji
teaching
(isim) ders, öğretim, öğretme, öğretmenlik
teaching
{i} öğreti, ilke
teaching
{i} öğretme, öğretim
teaching
öğretim/öğreti
teaching
teaching machine öğretici makina
İngilizce - İngilizce
teaching
pedagogy
the profession of teaching

  Heceleme

  the pro·fes·sion of teach·ing

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi prıfeşın ıv tiçîng

  Telaffuz

  /ᴛʜē prəˈfesʜən əv ˈtēʧəɴɢ/ /ðiː prəˈfɛʃən əv ˈtiːʧɪŋ/

  Günün kelimesi

  facetious