the process of reviewing and testing a proposed technical process or procedure

listen to the pronunciation of the process of reviewing and testing a proposed technical process or procedure
İngilizce - Türkçe

the process of reviewing and testing a proposed technical process or procedure teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

validate
geçerli kılmak
validate
{f} geçerli yapmak
validate
{f} onaylamak
validate
(Kanun) muteber kılmak
validate
meşru kılmak
validate
doğrulama

Yeni sürümü bir giriş doğrulamak için yüz tanıma yazılımı kullanır. - The newest version uses facial-recognition software to validate a login.

validate
(Bilgisayar) doğrula

Lütfen bu bileti doğrula. - Please validate this ticket.

Bu otopark biletini doğrulayabilir misin? - Can you validate this parking ticket?

validate
tasdik etmek
validate
onayla
validate
geçerliğini denetlemek, onaylamak
validate
{f} yasallaştırmak
İngilizce - İngilizce
validate
the process of reviewing and testing a proposed technical process or procedure

  Heceleme

  the proc·ess of reviewing and testing a pro·posed tech·ni·cal proc·ess or pro·ce·dure

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi prôses ıv rivyuîng ınd testîng ı prıpōzd teknîkıl prôses ır prōsicır

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈprôˌses əv rēˈvyo͞oəɴɢ ənd ˈtestəɴɢ ə prəˈpōzd ˈteknəkəl ˈprôˌses ər prōˈsēʤər/ /ðiː ˈprɔːˌsɛs əv riːˈvjuːɪŋ ənd ˈtɛstɪŋ ə prəˈpoʊzd ˈtɛknɪkəl ˈprɔːˌsɛs ɜr proʊˈsiːʤɜr/

  Günün kelimesi

  exiguous