the percent concentration of water vapor in the atmosphere

listen to the pronunciation of the percent concentration of water vapor in the atmosphere
İngilizce - Türkçe

the percent concentration of water vapor in the atmosphere teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

humidity
{i} rutubet
humidity
{i} nem

Bu neme nasıl dayanıyorsun? - How do you stand this humidity?

Nem çok yüksek, değil mi? - The humidity is very high, isn't it?

humidity
rutubetlilik
humidity
(Tıp) humidite
humidity
havadaki nem
humidity
nem oranı

Nispi nem oranını ölçmek için, bir psikrometre kullanabilirsiniz. - You can use a psychrometer to measure relative humidity.

Nem oranı yüksek olduğunda nefes almak zordur. - It's difficult to breathe when humidity is high.

humidity
(İnşaat) nemli
İngilizce - İngilizce
humidity
the percent concentration of water vapor in the atmosphere

  Heceleme

  the per·cent con·cen·tra·tion of wa·ter va·por in the at·mos·phere

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi pırsent känsıntreyşın ıv wôtır veypır în dhi ätmısfîr

  Telaffuz

  /ᴛʜē pərˈsent ˌkänsənˈtrāsʜən əv ˈwôtər ˈvāpər ən ᴛʜē ˈatməˌsfər/ /ðiː pɜrˈsɛnt ˌkɑːnsənˈtreɪʃən əv ˈwɔːtɜr ˈveɪpɜr ɪn ðiː ˈætməˌsfɪr/

  Günün kelimesi

  taboo