the offering of a service or product for money

listen to the pronunciation of the offering of a service or product for money
İngilizce - Türkçe

the offering of a service or product for money teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

business
(Ticaret) iş birimleri
business
ticaret kuruluşu
business
maslahat
business
(Ticaret) şirket

Babasının ölümünden sonra aile şirketinin sorumluğunu üstüne aldı. - He took charge of the family business after his father died.

Küçük yaştan itibaren aile şirketini devralmak için yetiştirildi. - He was groomed from a young age to take over the family business.

business
aksata
business
meşguliyet
business
iş yazışması
business
(Ticaret) ticari kuruluş

Ağabeyim büyük bir ticari kuruluşta görev yapıyor. - My elder brother got a position in a big business.

business
meşgale
business
şey

Casuslar senin onların bilmesini istemediğin şeyleri bilmek için işlerini yaparlar. - Spies make it their business to know things that you don't want them to know.

kendi işini sürekli fedakarlık olarak tanımlayan biri, sadece diğer bir çok şeyi ihmal ederek sürdürülebilir. - Perpetual devotion to what a man calls his business, is only to be sustained by perpetual neglect of many other things.

business
olay
business
konu

Onlar iş konuşuyorlardı. - They were talking business.

İşten konuşmadan önce biraz gevezelik edelim mi? - Shall we shoot the breeze for a while before talking business?

business
ticaret

Tom ticarette uzmanlaştı. - Tom majored in business.

Köle ticareti kazançlı bir işti. - Slavery was a lucrative business.

business
{i} faaliyet

İş faaliyetlerimizi güçlendirmemiz için bunu yeniden organize etmeliyiz. - We need to reorganize it in order to strengthen our business activities.

business
businesslikeciddi
business
(isim) faaliyet, iş, görev, alım satım, ticaret, ticarethane, firma, işyeri, konu, mesele
business
mimik gibi davranışları
business
iş yeri

Uygun elbiseler iş yerinde çok önemlidir. - Proper clothes count for much in business.

business
{i} görev

Ağabeyim büyük bir ticari kuruluşta görev yapıyor. - My elder brother got a position in a big business.

İngilizce - İngilizce
business
the offering of a service or product for money

  Heceleme

  the of·fer·ing of a ser·vice or prod·uct for mon·ey

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi ôfrîng ıv ı sırvıs ır prädıkt fôr mʌni

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈôfrəɴɢ əv ə ˈsərvəs ər ˈprädəkt ˈfôr ˈmənē/ /ðiː ˈɔːfrɪŋ əv ə ˈsɜrvəs ɜr ˈprɑːdəkt ˈfɔːr ˈmʌniː/

  Günün kelimesi

  chutzpah