the move of one pitch in an interval or chord up or down an octave

listen to the pronunciation of the move of one pitch in an interval or chord up or down an octave
İngilizce - Türkçe

the move of one pitch in an interval or chord up or down an octave teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

inversion
{i} evirme
inversion
(Dilbilim) devrikleşme
inversion
tersyüz olma
inversion
(Muzik) çevirme
inversion
inversiyon
inversion
(Kimya) evrilme
inversion
tersine çevirme
inversion
terselme
inversion
ters dönme
inversion
{i} eşcinsellik
inversion
(Tıp) Tahavvül, değişme, sakarozun fruktoz ve glikoza ayrılması ve bu esnada polarize ışığın titreşim düzleminin sağdan sola çevrilmesi
inversion
(Tekstil) evirtim, inversiyon
inversion
(Tıp) Dönme, ters dönme
inversion
bir cümledeki kelime sırasının değişmesi
inversion
{i} devrik olma
inversion
{i} ters çevirme
inversion
{i} ters dönme, altüst olma
inversion
(Askeri) ENVERSİYON: Toprakla temas halindeki havanın, bunun hemen üstündeki havadan daha soğuk olduğu azami hava istikrar durumu. Bu durumda, havada herhangi bir elektriklenme mevcut değildir
inversion
sakarozun früktoz ve glikoza ayrılması ve bu esnada polarize ışınların titreşim düzleminin sağdan sola
İngilizce - İngilizce
inversion
the move of one pitch in an interval or chord up or down an octave

  Heceleme

  the move of one pitch in an in·ter·val or chord up or Down an oc·tave

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi muv ıv hwʌn pîç în ın întırvıl ır kôrd ʌp ır daun ın äktîv

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈmo͞ov əv ˈhwən ˈpəʧ ən ən ˈəntərvəl ər ˈkôrd ˈəp ər ˈdoun ən ˈäktəv/ /ðiː ˈmuːv əv ˈhwʌn ˈpɪʧ ɪn ən ˈɪntɜrvəl ɜr ˈkɔːrd ˈʌp ɜr ˈdaʊn ən ˈɑːktɪv/

  Günün kelimesi

  jocose