the minimum distance a house or building must be from the lot line

listen to the pronunciation of the minimum distance a house or building must be from the lot line
İngilizce - Türkçe

the minimum distance a house or building must be from the lot line teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

setback
geçici başarısızlık
setback
başarısızlık

İhracaat vergilerini düşürme müzakerelerimiz büyük bir başarısızlıkla sonuçlandı.. - Our negotiations to lower export taxes suffered a big setback.

Bu ciddi bir başarısızlık. - This is a serious setback.

setback
geri bırakma
setback
gerileme

Bu sadece geçici bir gerileme. - This is only a temporary setback.

setback
yenilgi
setback
kötüleme
setback
kötüye gitme
setback
düşme
setback
{i} aksilik

Daha fazla aksilik görmüyorum. - I don't see any more setbacks.

Onun bütün aksiliklerine rağmen, o iyimser olmaya devam etmektedir. - Despite all his setbacks, he remains an optimist.

setback
{i} içeri hizada inşa etme
setback
{i} aksama

Birkaç erken aksamanın dışında proje iyi ilerliyor. - Apart from a couple of early setbacks, the project is progressing well.

setback
{i} kötüleşme
setback
yüksek binalarda üst katların alt katlara nazaran daha geriden inşa edilmesi
setback
{i} geride inşa etme
setback
(Askeri) ATALET TESİRİYLE GERİ HAREKET, GERİLEME: Bir mermi ateşlendiği zaman; mermi içinde serbestçe hareket edan parçaların atalet sebebiyle, geri istikamette ani hareketi. Bu kuvvetten, ihtiraklı bir tapada bir yay veya pimi geriye itmek veya bir tapayı faaliyete geçirmek için kullanılır
İngilizce - İngilizce
setback
the minimum distance a house or building must be from the lot line

  Heceleme

  the min·i·mum dis·tance a House or build·ing must be from the Lot line

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi mînımım dîstıns ı haus ır bîldîng mʌst bi fırm dhi lôt layn

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈmənəməm ˈdəstəns ə ˈhous ər ˈbəldəɴɢ ˈməst bē fərm ᴛʜē ˈlôt ˈlīn/ /ðiː ˈmɪnəməm ˈdɪstəns ə ˈhaʊs ɜr ˈbɪldɪŋ ˈmʌst biː fɜrm ðiː ˈlɔːt ˈlaɪn/

  Günün kelimesi

  prevaricate