the maintenance of an existing track from plots received

listen to the pronunciation of the maintenance of an existing track from plots received
İngilizce - Türkçe

the maintenance of an existing track from plots received teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

continuation
devam

Her günün bir devamı vardır. - Every day has a continuation.

Savaş, diğer yollarla siyasetin devamıdır. - War is the continuation of politics by other means.

continuation
{i} sürdürme
continuation
uzantı
continuation
zeyil
continuation
beka
continuation
devam etme
continuation
{i} sürme
continuation
Süren
continuation
{i} uzatma
continuation
{i} arka
continuation
{i} temdit
İngilizce - İngilizce
continuation
the maintenance of an existing track from plots received

  Heceleme

  the main·te·nance of an existing track from plots re·ceived

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi meyntnıns ıv ın îgzîstîng träk fırm pläts risivd

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈmāntnəns əv ən əgˈzəstəɴɢ ˈtrak fərm ˈpläts rēˈsēvd/ /ðiː ˈmeɪntnəns əv ən ɪɡˈzɪstɪŋ ˈtræk fɜrm ˈplɑːts riːˈsiːvd/

  Günün kelimesi

  sutler