the legal distance from the curb or property line that a structure can be built

listen to the pronunciation of the legal distance from the curb or property line that a structure can be built
İngilizce - Türkçe

the legal distance from the curb or property line that a structure can be built teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

setback
geçici başarısızlık
setback
başarısızlık

Bu ciddi bir başarısızlık. - This is a serious setback.

İhracaat vergilerini düşürme müzakerelerimiz büyük bir başarısızlıkla sonuçlandı.. - Our negotiations to lower export taxes suffered a big setback.

setback
geri bırakma
setback
gerileme

Bu sadece geçici bir gerileme. - This is only a temporary setback.

setback
yenilgi
setback
kötüleme
setback
kötüye gitme
setback
düşme
setback
{i} aksilik

Onun bütün aksiliklerine rağmen, o iyimser olmaya devam etmektedir. - Despite all his setbacks, he remains an optimist.

Aksilikler ve hatalı başlangıçlar olacak. - There will be setbacks and false starts.

setback
{i} içeri hizada inşa etme
setback
{i} aksama

Birkaç erken aksamanın dışında proje iyi ilerliyor. - Apart from a couple of early setbacks, the project is progressing well.

setback
{i} kötüleşme
setback
yüksek binalarda üst katların alt katlara nazaran daha geriden inşa edilmesi
setback
{i} geride inşa etme
setback
(Askeri) ATALET TESİRİYLE GERİ HAREKET, GERİLEME: Bir mermi ateşlendiği zaman; mermi içinde serbestçe hareket edan parçaların atalet sebebiyle, geri istikamette ani hareketi. Bu kuvvetten, ihtiraklı bir tapada bir yay veya pimi geriye itmek veya bir tapayı faaliyete geçirmek için kullanılır
İngilizce - İngilizce
setback
the legal distance from the curb or property line that a structure can be built

  Heceleme

  the le·gal dis·tance from the curb or prop·er·ty line that a struc·ture Can be built

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi ligıl dîstıns fırm dhi kırb ır präpırti layn dhıt ı strʌkçır kın bi bîlt

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈlēgəl ˈdəstəns fərm ᴛʜē ˈkərb ər ˈpräpərtē ˈlīn ᴛʜət ə ˈstrəkʧər kən bē ˈbəlt/ /ðiː ˈliːɡəl ˈdɪstəns fɜrm ðiː ˈkɜrb ɜr ˈprɑːpɜrtiː ˈlaɪn ðət ə ˈstrʌkʧɜr kən biː ˈbɪlt/

  Günün kelimesi

  prevaricate