the inner portion of an organ

listen to the pronunciation of the inner portion of an organ
İngilizce - Türkçe

the inner portion of an organ teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

medulla
omurilik

Merkezî sinir sistemi beyin, beyincik, omurilik soğanı ve omurilikten oluşur. - Central nervous system consists of brain, cerebellum, medulla oblongata and spinal cord.

medulla
ilik
medulla
medulla oblongata anat
medulla
anat
medulla
{i} medulla
medulla
ilikli
medulla
{i} öz
medulla
(Tıp) (Medullae). İlik, öz
medulla
medullaryiliğimsi
medulla
beynin en arka parçası
medulla
soğanilik
medulla
saçın özü
medulla
beynin omuriliğe bitişik parçası
İngilizce - İngilizce
medulla
the inner portion of an organ

  Heceleme

  the in·ner por·tion of an or·gan

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi înır pôrşın ıv ın ôrgın

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈənər ˈpôrsʜən əv ən ˈôrgən/ /ðiː ˈɪnɜr ˈpɔːrʃən əv ən ˈɔːrɡən/

  Günün kelimesi

  fait accompli