the fourth part of a bushel; a dry measure of eight quarts; as, a peck of wheat

listen to the pronunciation of the fourth part of a bushel; a dry measure of eight quarts; as, a peck of wheat
İngilizce - Türkçe

the fourth part of a bushel; a dry measure of eight quarts; as, a peck of wheat teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

peck
{f} gagalamak
peck
aceleyle/ruhsuz bir şekilde öpmek
peck
gagalama
peck
çeyrek kile/gagalama
peck
kayda değer miktar
peck
{i} gaga izi
peck
sivri uçlu bir şey ile çab
peck
acele/ruhsuz öpüş
peck
{i} hacim ölçüsü birimi (0,009 metre küp)
peck
009 metre küp
peck
{f} sivri bir şeyle vurmak
peck
{i} büyük bir miktar
peck
{i} yemek [brit.]
peck
kilenin dörtte biri miktarında bir hacim ölçü birimi
peck
{i} resmi öpücük
peck
(fiil) gagalamak, azar azar yemek, sivri bir şeyle vurmak
peck
(isim) çeyrek kilelik ölçü, yaklaşık dokuz litrelik kuru ölçü, yığın, gagalama, gaga izi, resmi öpücük, yemek [brit.]
İngilizce - İngilizce
peck
the fourth part of a bushel; a dry measure of eight quarts; as, a peck of wheat