gagalama

listen to the pronunciation of gagalama
Türkçe - İngilizce
pecking
peck
peck gagalamak; aceleyle öpmek, ruhsuz bir sekilde öpmek
gagalamak
{f} peck
gagalamak
beak
gagala
{f} peck

A dead deer being pecked by vultures, remains partly eaten by other animals, that sort of rotten meat is called 'carrion'. - Akbabalar tarafından gagalanan ölü bir geyik, diğer hayvanlar tarafından kısmen yenilmiş kalır, o tür çürümüş ete leş denir.

gagala
{f} beak

Small crows have the largest beaks. - Küçük kargaların büyük gagaları vardır.

Pelicans have large beaks. - Pelikanların büyük gagaları vardır.

gagalamak
to peck
gagalamak
(Konuşma Dili) to berate, rip into, tear into
Türkçe - Türkçe
Gagalamak işi
gagala
Tandır ekmeği
gagalamak
Gagasıyla yemi toplamak
gagalamak
Azarlamak, hırpalamak: "Zavallıları suya gitmesinler diye az mı gagalamıştı."- S. F. Abasıyanık
gagalamak
Gaga ile vurup ısırmak
gagalamak
Kuş gagasıyla yemi toplamak
gagalamak
Kuş gaga ile vurup ısırmak
gagalamak
Azarlamak, hırpalamak
gagalama