gagalamak

listen to the pronunciation of gagalamak
Türkçe - İngilizce
{f} peck
beak
to peck
(Konuşma Dili) to berate, rip into, tear into
gagala
{f} peck

A dead deer being pecked by vultures, remains partly eaten by other animals, that sort of rotten meat is called 'carrion'. - Akbabalar tarafından gagalanan ölü bir geyik, diğer hayvanlar tarafından kısmen yenilmiş kalır, o tür çürümüş ete leş denir.

gagala
{f} beak

Toucans have large, colorful beaks. - Tukanların büyük, renkli gagaları vardır.

Small crows have the largest beaks. - Küçük kargaların büyük gagaları vardır.

gagalama
peck
gagalama
peck gagalamak; aceleyle öpmek, ruhsuz bir sekilde öpmek
gagalama
pecking
Türkçe - Türkçe
Gagasıyla yemi toplamak
Azarlamak, hırpalamak: "Zavallıları suya gitmesinler diye az mı gagalamıştı."- S. F. Abasıyanık
Gaga ile vurup ısırmak
Kuş gagasıyla yemi toplamak
Kuş gaga ile vurup ısırmak
Azarlamak, hırpalamak
gagala
Tandır ekmeği
gagalama
Gagalamak işi
İngilizce - Türkçe
gagalamak