the formless and disordered state of matter before the creation of the cosmos

listen to the pronunciation of the formless and disordered state of matter before the creation of the cosmos
İngilizce - Türkçe

the formless and disordered state of matter before the creation of the cosmos teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

chaos
karmaşa
chaos
kargaşa
chaos
velvele
chaos
kıyamet
chaos
kaos

İklim değişimi, iç savaş,finansal zorluk ve altyapısal kaosun hepsi bu ülkede karışıklığa neden olmuştu. - Climate change, civil war, financial hardship, and infrastructural chaos have all caused turmoil in this country.

Çarpık kentleşme ve kaos pek çok planlama sorunları yaratır. - Urban sprawl and chaos create many planning problems.

chaos
karışıklık
chaos
{i} keşmekeş
İngilizce - İngilizce
chaos
the formless and disordered state of matter before the creation of the cosmos

    Heceleme

    the form·less and dis·or·dered state of mat·ter be·fore the cre·a·tion of the cos·mos

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    patois