the entertainment offered at a public presentation

listen to the pronunciation of the entertainment offered at a public presentation
İngilizce - Türkçe

the entertainment offered at a public presentation teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

bill
fatura

Hey! Scott! Faturamı öde! - Hey! Scott! Pay my bill!

Faturayı ödemediği için suyu kestiler. - They shut his water off because he didn't pay the bill.

bill
{i} kanun tasarısı
bill
{f} fatura çıkarmak
bill
balta
bill
(Ticaret) ticari senet
bill
(Gıda) kakaç
bill
poliçe
bill
el ilanı
bill
tahvil
bill
afiş
bill
denize uzanan kara parçası
bill
burun
bill
ilan
bill
Şapka siperi

The trend among some young men is to wear their caps with the bill off to one side.

bill
gagalarım birbirine sürterek sevişmek
bill
(İnşaat) pusula, makbuz, fatura
bill
{f} afişe etmek
bill
(Askeri) TEZKERE, LAYİHA (KANUN)
bill
ağız
bill
gaga/burun/tahvil/fatura
İngilizce - İngilizce
bill
the entertainment offered at a public presentation

  Heceleme

  the en·ter·tain·ment offered at a pub·lic pres·en·ta·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi entırteynmınt ôfırd ät ı pʌblîk prezınteyşın

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˌentərˈtānmənt ˈôfərd ˈat ə ˈpəblək ˌprezənˈtāsʜən/ /ðiː ˌɛntɜrˈteɪnmənt ˈɔːfɜrd ˈæt ə ˈpʌblɪk ˌprɛzənˈteɪʃən/

  Günün kelimesi

  senescent