the distance measured from the line of travel to the center of the sign

listen to the pronunciation of the distance measured from the line of travel to the center of the sign
İngilizce - Türkçe

the distance measured from the line of travel to the center of the sign teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

setback
geçici başarısızlık
setback
başarısızlık

İhracaat vergilerini düşürme müzakerelerimiz büyük bir başarısızlıkla sonuçlandı.. - Our negotiations to lower export taxes suffered a big setback.

Bu ciddi bir başarısızlık. - This is a serious setback.

setback
geri bırakma
setback
gerileme

Bu sadece geçici bir gerileme. - This is only a temporary setback.

setback
yenilgi
setback
kötüleme
setback
kötüye gitme
setback
düşme
setback
{i} aksilik

Bu sadece küçük bir aksilik. - It's only a small setback.

Bunun bir aksilik olduğunu sanmıyorum. - I don't think this is a setback.

setback
{i} içeri hizada inşa etme
setback
{i} aksama

Birkaç erken aksamanın dışında proje iyi ilerliyor. - Apart from a couple of early setbacks, the project is progressing well.

setback
{i} kötüleşme
setback
yüksek binalarda üst katların alt katlara nazaran daha geriden inşa edilmesi
setback
{i} geride inşa etme
setback
(Askeri) ATALET TESİRİYLE GERİ HAREKET, GERİLEME: Bir mermi ateşlendiği zaman; mermi içinde serbestçe hareket edan parçaların atalet sebebiyle, geri istikamette ani hareketi. Bu kuvvetten, ihtiraklı bir tapada bir yay veya pimi geriye itmek veya bir tapayı faaliyete geçirmek için kullanılır
İngilizce - İngilizce
setback
the distance measured from the line of travel to the center of the sign

  Heceleme

  the dis·tance meas·ured from the line of trav·el to the cen·ter of the sign

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi dîstıns mejırd fırm dhi layn ıv trävıl tı dhi sentır ıv dhi sayn

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈdəstəns ˈmeᴢʜərd fərm ᴛʜē ˈlīn əv ˈtravəl tə ᴛʜē ˈsentər əv ᴛʜē ˈsīn/ /ðiː ˈdɪstəns ˈmɛʒɜrd fɜrm ðiː ˈlaɪn əv ˈtrævəl tə ðiː ˈsɛntɜr əv ðiː ˈsaɪn/

  Günün kelimesi

  pod