the contract month that has the shortest time until expiration or termination

listen to the pronunciation of the contract month that has the shortest time until expiration or termination
İngilizce - Türkçe

the contract month that has the shortest time until expiration or termination teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

nearby
yakında

Yakında bir telefon var mı? - Is there a telephone nearby?

Affedersiniz, yakında bir tuvalet var mı? - Excuse me, is there a toilet nearby?

nearby
{s} yanında
nearby
yakındaki

Yakındaki parkta oynamaları söylendi. - They were told to play in the nearby park.

Fırtına yüzünden yakındaki bir ahıra sığındık. - We took refuge from the storm in a nearby barn.

nearby
{s} civarında
nearby
4yakın
nearby
{s} yakın. z. yakında
İngilizce - İngilizce
nearby
the contract month that has the shortest time until expiration or termination

  Heceleme

  the con·tract month that has the shortest time un·til ex·pi·ra·tion or ter·mi·na·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi kınträkt mʌnth dhıt hız dhi şôrtîst taym ıntîl ekspıreyşın ır tırmıneyşın

  Telaffuz

  /ᴛʜē kənˈtrakt ˈmənᴛʜ ᴛʜət həz ᴛʜē ˈsʜôrtəst ˈtīm ənˈtəl ˌekspərˈāsʜən ər tərməˈnāsʜən/ /ðiː kənˈtrækt ˈmʌnθ ðət həz ðiː ˈʃɔːrtɪst ˈtaɪm ənˈtɪl ˌɛkspɜrˈeɪʃən ɜr tɜrməˈneɪʃən/

  Günün kelimesi

  arborescent