the commonwealth department of health and ageing

listen to the pronunciation of the commonwealth department of health and ageing
İngilizce - Türkçe

the commonwealth department of health and ageing teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

department
{i} daire

Bizim dairenin başkanı Tom Jackson adında bir adam. - The head of our department is a man named Tom Jackson.

Ülkemize ne borçlu olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Vergi dairesi bize bildirir. - We all know what we owe to our country. The tax department lets us know.

department
{i} bölüm

Ikeda birkaç aptalca hata yaptı ve bu yüzden ona bölüm başkanı tarafından ağzının payı verildi. - Ikeda made several silly mistakes, and so he was told off by the department head.

O, pazarlama bölümü yöneticisidir. - He is the manager of the marketing department.

department
{i} departman

Araştırma müdürü, departmana yeni bir ürünü test etmede esaslı bir iş yaptırdı. - The research director had the department do a thorough job in testing the new product.

Satış departmanının bir üyesiyim. - I am a member of the sales department.

department
{i} bakanlık
department
(Askeri) DAİRE: Kara Ordusu idari branşlarından herhangi biri. Örneğin; Sağlık Dairesi "Medical Department"
department
{i} bölge

Colonia ülkenin güney-batısında yer alan bir Uruguaylı bölgedir. - Colonia is a Uruguayan department situated in the south-west of the country.

department
dal
department
(Eğitim) anabilim
department
(Eğitim) anabilim dalı
department
(Ticaret) işlem merkezi
department
(Eğitim) ana bilim
department
kısım
department
kol
department
şube

Lunaparkta Mary yalnız başına ağlayan bir oğlan buldu ve yumuşak bir sesle Merhaba yavrum, sorun nedir? Kayıp mı oldun? Seni Kayıp Çocuklar Şubesine götüreyim mi? dedi. - In the amusement park Mary found a boy on his own weeping, and spoke to him gently. Hey, sonny, what is it? Are you lost? Would you like me to take you to the Lost Children Department?

department
reyon
department
{i} bakanlık, vekâlet
the Department of
Dışişleri Bakanlığı
İngilizce - İngilizce
department
the commonwealth department of health and ageing