the closeness to which a curve approximates a specified functional curve

listen to the pronunciation of the closeness to which a curve approximates a specified functional curve
İngilizce - Türkçe

the closeness to which a curve approximates a specified functional curve teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

conformity
{i} benzerlik
conformity
riayet
conformity
uymacılık
conformity
(Pisikoloji, Ruhbilim) uydumculuk
conformity
uyum
conformity
uygunluk

Uygunluk, homojen topluluğumuzun vazgeçilmez bir unsurudur. - Conformity is an essential element of our homogeneous community.

Diğerleri yenilik ararken, bazı insanlar uygunluk tercih eder. - Some people prefer conformity, while others seek novelty.

conformity
biteviyelik
conformity
{i} kilise üyesi olma
conformity
uyum/uymacılık
conformity
{i} uyma
conformity
e uyarak
conformity
{i} kilise kurallarına uyma
conformity
benzeyiş
conformity
in conformity with mucibince
İngilizce - İngilizce
conformity
the closeness to which a curve approximates a specified functional curve

  Heceleme

  the close·ness to which a curve approximates a spe·ci·fied func·tion·al curve

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi klōsnîs tı hwîç ı kırv ıpräksımıts ı spesıfayd fʌngkşınıl kırv

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈklōsnəs tə ˈhwəʧ ə ˈkərv əˈpräksəməts ə ˈspesəˌfīd ˈfəɴɢksʜənəl ˈkərv/ /ðiː ˈkloʊsnɪs tə ˈhwɪʧ ə ˈkɜrv əˈprɑːksəməts ə ˈspɛsəˌfaɪd ˈfʌŋkʃənəl ˈkɜrv/