the closeness to which a curve approximates a specified functional curve

listen to the pronunciation of the closeness to which a curve approximates a specified functional curve
Englisch - Türkisch

Definition von the closeness to which a curve approximates a specified functional curve im Englisch Türkisch wörterbuch

conformity
{i} benzerlik
conformity
riayet
conformity
uymacılık
conformity
(Pisikoloji, Ruhbilim) uydumculuk
conformity
uyum
conformity
uygunluk

Biz uygunluktan ölüyoruz. - We're dying from conformity.

Diğerleri yenilik ararken, bazı insanlar uygunluk tercih eder. - Some people prefer conformity, while others seek novelty.

conformity
biteviyelik
conformity
{i} kilise üyesi olma
conformity
uyum/uymacılık
conformity
{i} uyma
conformity
e uyarak
conformity
{i} kilise kurallarına uyma
conformity
benzeyiş
conformity
in conformity with mucibince
Englisch - Englisch
conformity
the closeness to which a curve approximates a specified functional curve

  Silbentrennung

  the close·ness to which a curve approximates a spe·ci·fied func·tion·al curve

  Türkische aussprache

  dhi klōsnîs tı hwîç ı kırv ıpräksımıts ı spesıfayd fʌngkşınıl kırv

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈklōsnəs tə ˈhwəʧ ə ˈkərv əˈpräksəməts ə ˈspesəˌfīd ˈfəɴɢksʜənəl ˈkərv/ /ðiː ˈkloʊsnɪs tə ˈhwɪʧ ə ˈkɜrv əˈprɑːksəməts ə ˈspɛsəˌfaɪd ˈfʌŋkʃənəl ˈkɜrv/

  Wort des Tages

  prevaricate
Favoriten