the act of intimidating a weaker person to make them do something

listen to the pronunciation of the act of intimidating a weaker person to make them do something
İngilizce - Türkçe

the act of intimidating a weaker person to make them do something teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

bullying
zorbalık

Tom okulda diğer çocuklara zorbalık ediyor. - Tom has been bullying other kids at school.

Tom aylardır bana zorbalık ediyor. - Tom has been bullying me for months.

bullying
kabadayılık
intimidation
{i} tehdit
bullying
dayılık
intimidation
sindirme
intimidation
gözünü korkutma
intimidation
ikrah
intimidation
yılgınlık
intimidation
korkutma
intimidation
gözdağı verme
bullying
Ezici taciz
intimidation
(Askeri) GÖZÜNÜ KORKUTMA, YILDIRMA, GÖZDAĞI VERME
intimidation
yıldırma
intimidation
(isim) gözdağı, korkutma, tehdit
İngilizce - İngilizce
intimidation
bullying
‘bullying’
the act of intimidating a weaker person to make them do something

  Heceleme

  the act of in·ti·mi·dat·ing a weaker per·son to make them do some·thing

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi äkt ıv întîmîdeytîng ı wikır pırsın tı meyk dhım du sʌmthîng

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈakt əv ənˈtəməˌdātəɴɢ ə ˈwēkər ˈpərsən tə ˈmāk ᴛʜəm ˈdo͞o ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /ðiː ˈækt əv ɪnˈtɪmɪˌdeɪtɪŋ ə ˈwiːkɜr ˈpɜrsən tə ˈmeɪk ðəm ˈduː ˈsʌmθɪŋ/