zorbalık

listen to the pronunciation of zorbalık
Türkçe - İngilizce
{i} tyranny

Tyranny is everywhere. - Her yerde zorbalık var.

Beauty is a short-lived tyranny. - Güzellik, kısa ömürlü zorbalıktır.

bullying

Dan has been bullying me for months. - Dan bana aylardır zorbalık ediyor.

Bullying is a serious problem, but we have to understand that setting out to eliminate it entirely isn't a realistic proposition. - Zorbalık ciddi bir problemdir fakat onu saf dışı bırakmaya çalışmanın tamamen gerçekçi bir teklif olmadığını anlamak zorundayız.

violence

Sometimes violence is useful. - Zorbalık bazen yararlıdır.

overbearance
ruffianism
strong-arm methods/tactics; bullying behavior; browbeating behavior; usurpative behavior
bullying, despotism, tyranny
tyranny, tyrannicalness
headiness
despotism
extortion
rough stuff
outrage

What that man's done is an outrage. - O adamın yaptığı şey bir zorbalık.

fist law
goat
domineer
hoodlumism
extort
rapacious
zorbalık eden
domineering
zorbalık etmek
to bully
zorbalık etmek
domineer
zorbalık etmek
bully
zorbalık yönetimi pol
tyranny, tyrannical rule
Türkçe - Türkçe
Zorba olma durumu
Zorbaca davranış, müstebitlik
Zorbaca davranış, müstebitlik: "Her davranışının, her sözünün altında bir zorbalık yattığı görülür."- S. Birsel
tagallüp
(Osmanlı Dönemi) TAGALLÜB
zorbalık etmek
Zorba gibi davranmak
zorbalık