the act of interrupting addiction and persuading the addict to enter treatment

listen to the pronunciation of the act of interrupting addiction and persuading the addict to enter treatment
İngilizce - Türkçe

the act of interrupting addiction and persuading the addict to enter treatment teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

intervention
{i} müdahale

Doğadaki insan müdahalesinin hiçbir sınırı yoktur. - Human intervention in nature has no limits.

intervention
{i} araya girme
intervention
müdahele
intervention
(Ticaret) hükümet müdahalesi
intervention
{i} geçme
intervention
aracılık
intervention
{i} nüfuzunu kullanma
intervention
(Tıp) Herhangi bir ruhsalbozukluğu normale döndürme amacıyla psikoanalist'in telkin v.b. yollarla duruma müdahalesi
intervention
(Ticaret) aracılık etme
intervention
{i} arada olma
intervention
{i} karışma
İngilizce - İngilizce
intervention
the act of interrupting addiction and persuading the addict to enter treatment

  Heceleme

  the act of interrupting ad·dic·tion and persuading the ad·dict to en·ter treat·ment

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi äkt ıv întırʌptîng ıdîkşın ınd pırsweydîng dhi ıdîkt tı entır tritmınt

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈakt əv ˌəntərˈəptəɴɢ əˈdəksʜən ənd pərˈswādəɴɢ ᴛʜē əˈdəkt tə ˈentər ˈtrētmənt/ /ðiː ˈækt əv ˌɪntɜrˈʌptɪŋ əˈdɪkʃən ənd pɜrˈsweɪdɪŋ ðiː əˈdɪkt tə ˈɛntɜr ˈtriːtmənt/

  Günün kelimesi

  dissert