that part of the rampart or wall between two bastions or two gates

listen to the pronunciation of that part of the rampart or wall between two bastions or two gates
İngilizce - Türkçe

that part of the rampart or wall between two bastions or two gates teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

curtain
perde

Ben, kalbim heyecanla atarken perdenin yükselmesini bekledim. - I waited for the curtain to rise with my heart beating in excitement.

Annem bu perdeyi seçti. - Mother chose this curtain.

curtain
{i} alkışlarla tekrar sahneye çağırma
curtain
{i} perde kapanış sözü
curtain
{f} perdelemek
curtain
{f} perdeyi kapatmak
curtain
(Havacılık) hava perdesi
curtain
örtmek
curtain
perde,v.perde tak: n.perde
curtain
{i} bölme
curtain
{f} perde tak
curtain
tiyatro perdesi
curtain
argo mahvolma
curtain
dili yalnızken kadının kocasını haşlaması
curtain
curtain raiser programın il
curtain
ölüm
curtain
curtain call tiyatro perde kapandıktan sonra alkışlarla tekrar sahneye çağırma
İngilizce - İngilizce
curtain
that part of the rampart or wall between two bastions or two gates