that part of the rampart or wall between two bastions or two gates

listen to the pronunciation of that part of the rampart or wall between two bastions or two gates
Englisch - Türkisch

Definition von that part of the rampart or wall between two bastions or two gates im Englisch Türkisch wörterbuch

curtain
perde

Kepenkleri kapatın ve perdeleri çekin. Mümkün olduğu kadar az ışık olmalıdır. - Close the shutters and draw the curtains. There must be as little light as possible.

Mor bir halı bu kırmızı perde ile gitmeyecek. - A purple carpet will not go with this red curtain.

curtain
{i} alkışlarla tekrar sahneye çağırma
curtain
{i} perde kapanış sözü
curtain
{f} perdelemek
curtain
{f} perdeyi kapatmak
curtain
(Havacılık) hava perdesi
curtain
örtmek
curtain
perde,v.perde tak: n.perde
curtain
{i} bölme
curtain
{f} perde tak
curtain
tiyatro perdesi
curtain
argo mahvolma
curtain
dili yalnızken kadının kocasını haşlaması
curtain
curtain raiser programın il
curtain
ölüm
curtain
curtain call tiyatro perde kapandıktan sonra alkışlarla tekrar sahneye çağırma
Englisch - Englisch
curtain
that part of the rampart or wall between two bastions or two gates
Favoriten