teselli etmek

listen to the pronunciation of teselli etmek
Türkçe - İngilizce
console

I had to console her on the telephone. - Ben onu telefonda teselli etmek zorunda kaldım.

When Luisa broke into tears, only her best friend approached to console her. - Luisa gözyaşlarına boğulduğunda, yalnızca onun en iyi arkadaşı onu teselli etmek için yaklaştı.

cheer
soothe
condole
give solace to
Console, comfort
comfort

Tom wanted to comfort Mary. - Tom Mary'yi teselli etmek istedi.

Markku wanted to comfort Liisa. - Markku Liisa'yı teselli etmek istedi.

cheer up!
solace
to console, to comfort avutmak, avundurmak
sustain
cheer up
teselli etmek/- vermek
to console, comfort, give (someone) consolation, comfort, or solace
teselli et
{f} console

I consoled him with his favorite food. - Onu en sevdiği yemekle teselli ettim.

We consoled each other. - Biz birbirimizi teselli ettik.

teselli et
condole
Türkçe - Türkçe

teselli etmek teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Teselli etme
avutma
teselli etmek