teselli

listen to the pronunciation of teselli
Türkçe - İngilizce

teselli teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

<span class="word-self">tesellispan>
consolation

That was my only consolation. - O benim tek tesellimdi.

That was our only consolation. - O bizim tek tesellimizdi.

<span class="word-self">tesellispan>
{i} solace

I take solace in her words. - Onun sözleriyle teselli buluyorum.

<span class="word-self">tesellispan>
comfort

Markku wanted to comfort Liisa. - Markku Liisa'yı teselli etmek istedi.

He tried to comfort her, but she kept crying. - O, onu teselli etmeye çalıştı, ama o ağlamaya devam etti.

<span class="word-self">tesellispan>
consolation, solace, comfort avunç, avuntu
<span class="word-self">tesellispan>
cheer

Tom needs a little cheering up. - Tom'un biraz teselliye ihtiyacı var.

They told him: Tomorrow you are to be hanged. Hearing that did not exactly cheer him. - O ona yarın asılacaksın dedi. Bunu duymak kesinlikle onu teselli etmedi.

<span class="word-self">tesellispan>
commiseration
<span class="word-self">tesellispan>
cheer up
<span class="word-self">tesellispan>
balm
<span class="word-self">tesellispan>
alleviate
<span class="word-self">tesellispan>
alleviation
<span class="word-self">tesellispan>
solacement
<span class="word-self">tesellispan>
salve
teselli