talih oyunlarında büyük ikramiyeye en yakın numarala yapılan ödeme

listen to the pronunciation of talih oyunlarında büyük ikramiyeye en yakın numarala yapılan ödeme
Türkçe - Türkçe
teselli
talih oyunlarında büyük ikramiyeye en yakın numarala yapılan ödeme

    Heceleme

    ta·lih o·yun·la·rın·da bü·yük ik·ra·mi·ye·ye en ya·kın nu·ma·ra·la ya·pı·lan ö·de·me

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    schmendrik