tekrarlanma

listen to the pronunciation of tekrarlanma
Türkçe - İngilizce
being repeated
reiteration
iteration
repeat

Repeating a lie does not make it true. - Bir yalanın tekrarlanması onu doğru yapmaz.

The tragedy must be remembered so that it is not repeated. - Trajedi tekrarlanmaması için hatırlanmalı.

repetition
tekrarlanmak
repeated
tekrarla
{f} repeated

He repeated his name slowly. - Yavaşça adını tekrarladı.

He repeated it again. - O, onu yine tekrarladı.

tekrarlanmak
echo
tekrarlanmak
repeat
tekrarla
reword
tekrarla
ingeminate
tekrarla
rehearse
tekrarla
answer back
tekrarla
{f} repeating

Repeating a mistake without recognizing it as one, is the biggest mistake of all. - Bir bütün olarak tanımadan bir hatayı tekrarlamak hepsinin içinde en büyük hatadır.

Stop repeating everything I say! Stop repeating everything I say! - Söylediğim her şeyi tekrarlamayı kes! Söylediğim her şeyi tekrarlamayı kes!

tekrarla
{f} rewording
tekrarla
Repeat
tekrarla
encores
evrimsel tekrarlanma teorisi
recapitulation theory
periyodik olarak tekrarlanma
periodicity
tekrarlanmak
to be repeated yinelenmek
tekrarlanmak
to recur
tekrarlanmak
to be repeated; to be done again
tekrarlanmak
come round
Türkçe - Türkçe
tekrarlanma