tartı

listen to the pronunciation of tartı
Türkçe - İngilizce
weight

Many European kitchens have scales because dry ingredients are measured by weight there, unlike in America, where they are measured by volume. - Birçok Avrupa mutfakları orada kuru malzemeler tartıldığından dolayı bir teraziye sahiptir, Amerika'da tam tersine onlar hacimle ölçülmektedir.

scales, balance
weighing: tartı aleti scale/weighing device. tartı odası weighing room
weighing; scales, balance, weighing machine" " terazi; weight" " ağırlık; hoisting rope
meter (in poetry)
weighing machine
weighing

The Japanese fiscal authorities are weighing measures to restore public confidence in their economic management. - Japon mali otoriteleri ekonomik yönetimlerinde ulusal güveni yenilemek için önlemleri tartıyorlar.

My sister is always weighing herself. - Kız kardeşim her zaman kendini tartıyor.

weigher
(Denizcilik) line (rope used for hauling in, hoisting, or unfurling sails)
weight, heaviness
bathroom scale
weighing scale
(Askeri) weigh

The Japanese fiscal authorities are weighing measures to restore public confidence in their economic management. - Japon mali otoriteleri ekonomik yönetimlerinde ulusal güveni yenilemek için önlemleri tartıyorlar.

Many European kitchens have scales because dry ingredients are measured by weight there, unlike in America, where they are measured by volume. - Birçok Avrupa mutfakları orada kuru malzemeler tartıldığından dolayı bir teraziye sahiptir, Amerika'da tam tersine onlar hacimle ölçülmektedir.

scales

Tom stepped onto the bathroom scales. - Tom banyo tartısı üzerine çıktı.

Many European kitchens have scales because dry ingredients are measured by weight there, unlike in America, where they are measured by volume. - Birçok Avrupa mutfakları orada kuru malzemeler tartıldığından dolayı bir teraziye sahiptir, Amerika'da tam tersine onlar hacimle ölçülmektedir.

tartı aleti
Weighing instrument
tartı ile
by weight
tartı kartı
weight card
elektronik tartı
electronic scales
eski para ve tartı sistemi
talent
eczacı tartı birimi
scruple
elli kiloluk tartı
metric hundredweight
elli kiloluk tartı
hundredweight
elli kiloluk tartı
centner
odun tartı birimi
cord
pekan tartı
pecan pie
zımni tartı
(İstatistik) hidden weight
ıngiliz tartı sistemi
avoirdupois weight
ıngiliz tartı sistemi
avoirdupois
tartı